English  
   
 
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi Unuttum

Site içi arama
Yangın sss

Yangın Sigorta Poliçesi ile Hangi Haller Teminat Altına Alınmış Olur?

Yangın Sigorta Poliçesi ile şu haller teminat altına alınabilir:
1) Yangın,
2) Yıldırım,
3) İnfilak.
veya yangın ve infilak sonucu oluşacak duman, buhar ve ısının vereceği zararlar

 

 

Yangın Sigorta Poliçesi ile Yangına İlave Olarak Başka Rizikolar da Teminat Altına Alınabilir mi?

Evet. Ayrı birer ücret karşılığında, aşağıdaki rizikolar da teminat altına alınabilir :

- Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör,
- Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,
- Sel veya Su Baskını,
- Dahili Su,
- Kara Taşıtları Çarpması,
- Hava Taşıtları Çarpması,
- Deniz Araçları Çarpması,
- Fırtına,
- Duman,
- Dolu
- Yer Kayması,
- Kar Ağırlığı,
- Enkaz Kaldırma.

 

Yangın Sigortası Yaptırmadan, Ek Teminatlar Alınabilir mi?

Hayır, ek teminatları alabilmek için mutlaka yangın sigortası yaptırmış olmak gerekir.

 

 

Yangın Sigorta Poliçesi ile Kesinlikle Teminat Altına Alınamayacak Haller Nelerdir?

1- Savaş, istila, savaş ilan edilmiş olsun olmasın yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, yaklanma, bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketler sonucunda meydana gelen bütün hasarlar.

2- Nükleer yakıttan dolayı meydana gelen radyasyon ve radyoaktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu meydana gelen hasarlar.

3- Kamu otoritesi tarafından sigortalı mal üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle oluşan hasarlar.

4- Sigortalı değerlerin yangın çıkarmaksızın, kendi ayıplarından veya kendi kendine kızışmalarından (maden kömürlerinin, küspenin kızışmaları hariç)  meydana gelen hasarlar.

5- Sigortalı değerlerin, yangın çıkmadan ateşe tutulması (işleme veya başka bir faydalı işleme tabi tutma) sırasında, alev almaksızın meydana gelen yanıklardan (ütü,sigara) dolayı oluşan hasarlar.

6- Alçak basınçtan dolayı kapların gördükleri zararlar. (İçeri doğru çökme, yırtılma, yıpranma).

7- Elektrikli aletlerin yangın çıkarmaksızın, kısa devre, topraklama, voltaj yüksekliğinden ısınma gibi elektrikle ilgili bir nedenle hasara uğraması .

 

 

Yangın Sigorta Prim Hesabına Etki Eden, Sigortalanacak Yerin Özellikleri Ne Şekilde Sınıflandırılır?

1) Binalarda yapı tarzına göre:

a) Çelik veya Betonarme Karkas Yapılar,
b) Yığma Kagir,
c) Diğerleri.

2) Kullanım tarzına göre:

a) Sivil Rizikolar,
b) Ticari ve Sınai Rizikolar.

 

 

Hangi Tip Yapılar Çelik veya Betonarme Karkas Yapılardır ?

Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan binalardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer alırlar.

 

 

Hangi Tip Yapılar Yığma Kagirdir?

Karkas ( kolon ve kirişler ) olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton, briket gibi malzemeden yapılan, döşeme ve merdiven ve tavanları beton veya betonarme yapılardır.

 

 

Hangi Tip Yapılar Diğerleri Kısmına Giren Binalardır ?

Ahşap, çatma, bağdadi ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan ve daki yapı gruplarına girmeyen binalardır.

 

 

Sivil Rizikolar Hangileridir?

İçinde sınai ve ticari faaliyet yapılmayan, muhafaza ve satış gayesi ile mal bulundurulmayan, sadece ikametgah olarak kullanılan binalar ile muhteviyatı, sivil riziko grubuna girer. Ancak genel, katma ve özel bütçelerle idare edilen Devlet Daire ve Müessese ile Belediyelerin sahibi bulunduğu ve sadece büro olarak kullandıkları yerler ile ibadethaneler de sivil riziko kapsamındadır.

 

 

Ticari ve Sınai Rizikolar Hangileridir?

İçerisinde ticari ve sınai faaliyet yapılan bina ve muhteviyatıdır. Burada fiyat tespitinde, binanın yapı tarzı, faaliyetin türü ayrıca rizikoyu hafifletici ( sprinkler, alarm, itfaiye) ve ağırlaştırıcı ( yanma ihtimali çok olan ) unsurların neler olduğu, önem taşımaktadır.

 

 

Poliçe Üzerinde Yazılı Taşınmaz Mallar Bedelinin Kapsamı Nelerden Oluşur ?

Binaların dışındaki eklentiler ( bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi ) ile binaların içinde veya üzerinde bulunan binayı tamamlayıcı nesnelerin ( sabit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, anten gibi ) sigorta bedeli kapsamındadır. ( Aksine sözleşme yaparak hariç tutmak mümkün olabilir. )

Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykel, sarnıç ve havuz vb. poliçede belirtilmek kaydıyla sigorta bedeli kapsamına alınabilir.

 

 

. Bir Binanın Müstakil Mülkiyete Tabi Bir Bölümü Sigorta Edildiğinde, Ortak Kullanım Alanlarındaki Hissesi de Teminat Altına Alınmış Sayılır mı ?


Evet, bunun için sigorta bedeli belirlemesinde net m2 üzerinden değil, ortak alanların da ilavesiyle oluşacak brüt m2 üzerinden maliyet hesabı yapılmalıdır.

 

 

 

. Kat Mülkiyetine Tabi Konutların Sadece Ortak Yerlerinin Sigorta Edilmesi de Mümkün müdür ?

Evet, örneğin apartman yöneticilerinin, apartmanın ortak kullanım alanlarını kapsayan poliçe almaları mümkündür.

 

 

. 3. Şahıslara Ait Mal Varlıkları Sigortalının Mallarıyla Birlikte Sigorta Edilebilir mi ?

Evet, ancak kullanılmış ve tamir için gelen emtia haricindeki 3. şahıs malları ayrı bir bedel olarak poliçede belirtilmek kaydı ile yapılabilir.

 

 

Değerleri Özellik Arz Eden Nesneler ( Antika, Tablo, Koleksiyon, Değerli Halı vb. ) Sigorta Teminatına Dahil edilebilir mi ?


Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu nesneler de teminata alınabilir.

 

 

Kasa Muhteviyatına Yangın Sigortası Ne Şekilde Yapılabilir?

Kasa içinde muhafaza edilmek kaydıyla banka ve ticarethanelerde bulunan para yangına karşı ayrı bir poliçe ile sigortalanabilir.

 

 

Bankalarda Bulunan ve Müşterilere Ait Kiralık Kasa Muhteviyatına Teminat Verilebilir mi?

Muhteviyatı sigortacıya bildirilmek kaydı ile verilebilir.

 

 

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör ile İlgili Teminat Kapsamı Nedir?

Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın, grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin, iş anlaşmazlıklarına düşmüş kimselerin, halk hareketlerinin, kargaşalığın, herhangi bir kimsenin (sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu kişiler hariç) kötü niyetli hareketleri, sabotaj ve terörist eylemleri sonucu veya bu olayları önlemek için yetkili merciler tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelecek zararları kapsar.

 

 

G. L. K. H.H. ve Terör Sonucu Oluşan Yangın Teminata Dahil midir ?

Bu hasarın karşılanabilmesi için mutlaka G.L.K.H.H. ve Terör teminatı alınmış olmalıdır. ( Bir tek yangın poliçesi olması yeterli değildir. )

 

 

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Neleri Kapsar?

Deprem ve yanardağ püskürmesinin dolaylı veya dolaysız neden olduğu hasarları kapsar. Temeller ve istinat duvarları da teminata dahildir.

 

 

Deprem Sonucu Oluşan Yangın Teminata Dahil midir ?

Bu hasarın karşılanabilmesi için mutlaka deprem teminatı alınmış olmalıdır. ( Bir tek yangın poliçesi olması yeterli değildir. )

 

 

Diğer Ek Rizikolar Sonucunda Oluşan Yangın Hasarları Teminata Dahil midir ?

Evet. Bu yangın hasarları için ayrıca diğer ek teminatları ( sel, dahili su, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı, kötü niyetli hareketler, enkaz kaldırma ) poliçeye dahil etmeye gerek yoktur.

 


Deprem Dolayısıyla Meydana Gelen Yangında Kaybolan Sigortalı Değerler, Deprem Teminatına Dahil midir?

Hayır, dahil değildir.

 

 

Sel veya Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?

1) Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması,
2) Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz),
3) Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu
rizikoyu dışarıdan istila eden suların, doğrudan doğruya vereceği zararlar.

 

 

Sel veya Su Baskını Teminatı Hangi Halleri Kapsamaz?

1) Bina içi ve dışındaki su borularının, su depolarının patlaması, taşması,
2) Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması,
3) Sel sonucu olsa dahi, yer kayması nedeniyle oluşan zararlar,

 

 

Dahili Su Teminatı Neleri Kapsar?

1) Bina içinde su depolarının, borularının temiz veya pis su tesisatının, kalorifer
kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması,
sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.

2) Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan
sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu,
binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar,

3) Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta
konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama
masrafları.

4) Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu
hasarlar.

5) Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar

 

 

Su Olmadığı Zaman Açık Unutulan Musluklardan Akan Suların Taşması Sonucu Meydana Gelecek Hasarlar Teminata Dahil midir?

Evet, dahildir.

 

 

Dahili Su Teminatı Neleri Kapsamaz?

1) Don sonucu dışında, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar,
2) Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan içeri giren suların oluşturduğu zararlar,
3) Kar ve buzların atılması masrafları.

 

Kara Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

Karayollarında hareket eden motorlu veya motorsuz araçların, sigorta konusu değerlere çarpması sonucu, doğrudan doğruya oluşacak zararları kapsar.

 

 

Hava Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

Uçak veya diğer hava taşıtlarının çarpması veya bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu doğrudan oluşan zararları kapsar.

 

 

Deniz Taşıtları Teminatı, Neleri Kapsar?

Deniz taşıtlarının (motorlu veya motorsuz) sigortalı değerlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek hasarları kapsar.

 

 

Fırtına Teminatı Neleri Kapsar?

Yağmur, kar, dolu ile birlikte olsun olmasın, sadece fırtınanın veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu doğrudan oluşan hasarları kapsar. (Fırtınadan kastedilen, 10 m. yükseklikte hızı, saniyede 17.1 m. "7 bofor"dan fazla esen rüzgarlardır.)

 

 

Duman Teminatı Neleri Kapsar?

Yangının vereceği duman hasarı, zaten ana teminatın içindedir. Burada bahsi geçen ve ek prim ödenerek alınan duman teminatı, bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının, ani, alışılmışın dışında ve kusurlu şekilde işlemesinden dolayı çıkan dumanın, sigorta konusu değerlere vereceği zararları kapsar.

 

 

Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar?

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında meydana gelecek yer kayması ve toprak çökmesinin doğrudan neden olacağı zararlar ile sel dolayısıyla oluşacak yer kayması hasarlarını kapsar.

 

 

Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar?

1) Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle, sigorta konusu bina ve içindeki değerlerde doğrudan meydana gelecek zararlar,

2) Kar ağırlığı nedeniyle çatıda oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan ıslanma hasarları.

 

 

Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar?

Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar.

 

 

Yangın Sigorta Poliçelerinde Uygulanan Muafiyetler Var mıdır?

Evet. 3 ek teminat için belirlenen muafiyetler aşağıda görülmektedir :

 

 

1- Deprem hasarlarında ;

A- Konutlarda :

DASK kapsamı içindeki ve dışındaki tüm konutlarda :
Bina için : Bina sigorta bedelinin % 2'si ( istendiğinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir. )
Eşya için : Eşya sigorta bedelinin % 5'i ( istendiğinde % 10 oranı seçilebilir. )

B- İşyerlerinde :

a- DASK kapsamı içindeki işyerlerinde :
Bina için : Bina sigorta bedelinin % 2'si ( istendiğinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir. )
Muhteviyat için : Muhteviyat sigorta bedelinin % 80'i sigortacı üzerinde, % 20 'si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla, sigortacının sorumluluğunda olan muhteviyat sigorta bedeli üzerinden % 2 oranında muafiyet, bina ve muhteviyat için ayrı ayrı uygulanır.
( İstendiğinde % 80 / % 20 haricinde seçenekler de bulunmaktadır. ( % 40 / % 60'a varan ) ve % 2 haricinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir. )

b- DASK kapsamı dışındaki işyerlerinde :
Bina ve Muhteviyat için : Bina ve Muhteviyat sigorta bedellerinin % 80'i sigortacı üzerinde, % 20 'si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla, sigortacının sorumluluğunda olan bina ve muhteviyat sigorta bedelleri üzerinden % 2 oranında muafiyet uygulanır.
( İstendiğinde % 80 / % 20 haricinde seçenekler de bulunmaktadır. ( % 40 / % 60'a varan ) ve % 2 haricinde % 3, 4, 5, 10 oranları seçilebilir. )

 

 

2- Kötü niyetli hareketler ve terör hasarlarında ;

A- Sivil Rizikolarda : Ödenecek tazminatın 5'i oranında muafiyet uygulanmaktadır.

B- Ticari ve Sınai Rizikolarda : Bina ve emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat sigorta bedellerinin % 80'i sigortacı üzerinde, % 20 'si sigortalı üzerinde kalmak şartıyla, sigortacının sorumluluğunda olan bina ve emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat sigorta bedelleri üzerinden % 2 oranında muafiyet uygulanır.

3- Sel ve su basması hasarlarında :

A- Sivil Rizikolarda : Her bir sel / su basması hasarında 1500 USD olmak üzere toplam sigorta bedelinin % 2' si oranında muafiyet bina ve eşya için ayrı ayrı uygulanır.

B- Ticari ve Sınai Rizikolarda : Her bir sel / su basması hasarında azami 50.000 USD olmak üzere sigorta bedelinin % 2' si oranında muafiyet bina, demirbaş, makine ve emtia için ayrı ayrı uygulanır.

 

4- Enkaz kaldırma hasarlarında ;

Tazminat hesabında sigorta bedelinin % 4' ü bina ( bina sabit tesisat ve dekorasyon ) ve muhteviyat ( ev ve giyim eşyası ) için ayrı ayrı hesaplanır.

 

 

Yangın Poliçelerinin Özel Şekilleri Var mıdır?

Evet, vardır.

1) Yangın Mali Sorumluluk Poliçeleri ,
2) Kira Kaybı Poliçeleri,
3) Kâr Kaybı Poliçeleri,
4) Enflasyona Endeksli Poliçeler,
5) Dövize Endeksli Poliçeler,
6) Mutabakatlı Kıymet Poliçeleri,
7) Abonman Poliçeler.

 

 

Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Temin Eder?

Sigortalının, kendinden başka kimselere vereceği yangın zararlarının karşılanması için yapılan sigortaya, Yangın Mali Sorumluluk Sigortası denir. Üçüncü şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat, bu sigorta ile temin edilebilir.

1) Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu : Sigortalı bir mala sahip olmadığı halde, o malı başkası hesabına elinde tutan kimse (kiracı) kendi kusuru ile malın yanması sonucu o malın sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat için bu sigortayı yaptırabilir.
Ödenecek tazminat bina rayiç değeri ile sınırlıdır.

2) Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina, mal sahibinin veya onun hareketinden sorumlu olduğu kimselerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, bakım hatası veya
binanın kendi kusurundan yanarsa, mal sahibi kiracının bu nedenle uğradığı zararları teminat altına almak üzere bu poliçeyi yaptırabilir.
Ödenecek tazminat kiracının eşya ve emtiası toplam ile sınırlıdır.

3) Mal Sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu : Gerek aynı binada gerekse bitişik veya civardaki komşulara yangın sirayeti nedeniyle verilecek zararlar sigorta ettirilebilir.

Komşulara verilebilecek zarar miktarı önceden bilinmeyeceğinden bu tür rizikolar
tahmini bir değer veya kendi bina ve içindeki emtia değeri ile sigorta ettirilebilir.

 

 

Yangın Mali Sorumluluk Poliçesi ile, Yangından Başka Nedenlerle Oluşacak Sorumluluklar da Teminata Alınabilir mi?

Evet. Sorumluluk, yalniz yangin dolayisiyla olmayabilir, yangin poliçesinin diger ek teminatlarindan bazilari için de gerçeklesebilir. Sigortali, dogal afetler hariç olmak üzere, kendi sorumluluguna girecek, asagida yazili diger rizikolar için de teminat isteyebilir:

- Dahili Su,
- Duman,
- Grev, lokavt, kargasalik, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
- Enkaz kaldirma.

Sigortalinin sorumlu oldugu dahili su ve duman hasarlari ile, yine sigortaciyi hedef alan grev, lokavt, kargasaliklar vb. sonucu olusacak hasarlar ve bütün bu hasarlarin meydana getirdigi enkazin kaldirilma masraflari, istendigi takdirde sorumluluk poliçesiyle temin edilebilir. Konut paket poliçelerde otomatik olarak verilen yangin mali sorumluluk teminati ile hem sigortalidan kaynaklanan yangin hasarlari hem de kendi sorumluluguna girecek dahili su, duman, terör ve enkaz kaldirma masraflari karsilanirken ticari paket poliçelerde Yangin Mali Sorumluluk ( yangin ) ve Yangin Mali Sorumluluk ( Ek Teminatlar = dahili su, duman, terör ve enkaz kaldirma ) teminatlari sigortalinin istegine baglidir. Sigortali Yangin Mali Sorumluluk teminatini almadan ona paralel olan Yangin Mali Sorumluluk Ek teminatini da alamaz. Iki teminat birbiri ile baglantilidir.

 

 

Yangın Kira Kaybı Sigortası Nedir?

1) Kiracının Kira Kaybı : Herhangi bir yangın hasarında, hasardan sonra kaç aylık tamirat gerekiyorsa, o ayların kirası sigortalıya tazminat olarak ödenir. Sigorta bedeli peşin ödenmiş 1yıllık kiralar toplamıdır.

2) Mal Sahibinin Kira Kaybı : Herhangi bir yangın vukuunda mal sahibi binayı kendi kullanıyorsa, kullanma hakkından; kiraya vermişse almakta olduğu kiradan mahrum kalacağından bunu teminat altına alabilir. Sigorta bedeli 1 yıllık kiralar toplamıdır.

 

 

Yangın Kâr Kaybı Sigortası Nedir?

Bir isletmede yangin ve diger riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangin poliçesi ile karsilanir. Ancak bu hasarin gerçeklesmesi nedeniyle isin durmasindan dogacak kayiplari (ciro düsmesi, masraf artisi vb) kâr kaybi sigortasi karsilar. Sigorta bedeli, brüt kardir. ( Brüt kar : net kar + tüm sabit masraflar )

Poliçe kapsaminda bulunan teminatlar (Deprem ve Yanardag Püskürmesi teminati hariç) sonucu tazminat konusu olabilecek Kar Kaybi azami tazminat limiti, riziko adresini teminat altina alan Yangin Sigorta poliçeleri toplam sigorta bedelinin % 40'ni, Deprem ve Yanardag Püskürmesi sonucu tazminat konusu olabilecek Kar Kaybi azami tazminat limiti ise, riziko adresini teminat altina alan Yangin Sigorta poliçesi toplam sigorta bedelinin % 20'sini asamaz. Ayrica hasar aninda yangin ve ek teminatlar (deprem hariç) tenzili muafiyet 7 gün, deprem teminati için muafiyet 14 gün' dür.

 

 

Enflasyona Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

Sigorta bedelinin her yıl taraflar arasında anlaşılarak saptanan bir oranda, ayarlama klozu ile artışı sağlanabilir. Hasar olduğunda sigorta bedeli, hasarın gerçekleştiği gün itibariyle saptanan yıllık artış oranında arttırılır.

Yangın branşındaki tüm poliçe tipleri için (standart yangın ile konut ve ticari paketler) sigortalı ile anlaşılarak belirlenen çeşitli enflasyon oranları uygulanabilmektedir. Enflasyona endeksli poliçelerde prim, enflasyon artış oranın yarısı kadar arttırılarak belirlenir.

 

 

Dövize Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

Sigorta bedeli, baz alınan bir döviz karşılığı TL. olarak belirlenir. Döviz kurunda oluşacak değer artışının, belirlenen bir yüzdeyi geçmesi halinde (örneğin % 10'luk bir artış), düzenlenen zeyilname ile artan sigorta bedeli bildirilir ve gereken prim tahakkuk ettirilir. Bu artış bir yüzdeye bağlanabileceği gibi, belirli dönemlere de (örneğin üç ayda bir) bağlanabilir. Bu dönemlerde, artışa ilişkin prim farkı tahakkuk ettirilir. Kur ayarlaması yapılmadan önce hasar olması durumunda, hasar tarihindeki kur üzerinden tazminat hesabı yapılır; ancak bu değere isabet eden prim farkı sigortalıdan tahsil edilir.


 

Mutabakatlı Kıymet Poliçesi Nedir?

Bina, sabit tesisat, makineler, demirbaş, dekorasyon ve ev eşyaları gibi sigortalanacak değerler için (ticari mallar hariç) sigortacı ve sigortalının karşılıklı rızasıyla görevlendirilecek bilirkişilerce değer tespit edilir; bu değer üzerinden sözleşme yapılması durumunda, mutabakatlı yangın poliçesi sözkonusudur. Bu durumda, rapor tarihinden itibaren meydana gelecek hasarlar da, taraflarca bu değere itiraz olunamaz. Bu kıymet en çok 1yıl için geçerlidir. Bu süre zarfında, çeşitli nedenlerle yeni değerlendirmeler yapmak da mümkündür.

 

 

Abonman Yangın Poliçesi Nedir, Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Abonman poliçeleri daimi hareket gösteren ticari mal (emtia) için yapılır. Sigorta bedeli devamlı değişen yerler için sabit bedelli sigortalara uygulanan esaslar tatbik edilirse, sigortacı taşımadığı riziko için de prim almış olur. Bu durum dikkate alınarak, mal mevcudu çok değişen yerlerin prim kaybına uğramaksızın sigortalanması sağlanabilir. Abonman sistemine göre sigortalı, sigorta konusu yerde bulunabilecek en yüksek kıymeti sigortacıya bildirir. Bu miktar sigortacının azami sorumluluğunu oluşturur.

 

 

Abonman Poliçelerinde Prim Hesabı Hangi Mal Miktarına Göre Yapılır?

Sigortalı, deposunda bulunduracağı azami emtia değeri üzerinden sigorta bedelini bildirir ve bu bedel üzerinden % 40 peşin prim öder. Her ayın sonundan itibaren 45 gün içinde, günlük mal mevcutlarını gösteren aylık listeyi sigortacıya gönderir. Bu listenin aylık ortalaması bulunarak prim tahakkuk ettirilir ve peşin alınan kısım bundan düşülür. Aylık mal mevcudu, poliçedeki sigorta bedelinin %40'ını aşmıyorsa, o ay ücret tahakkuk ettirilmez. (Bu durum sigortalıya zeyilname ile bildirilir). Peşin olarak alınan % 40 ücret sigortacının kazanılmış hakkı olup, mal mevcudu bulunmadığı aylarca ücret iadesi sözkonusu değildir.

 

 

Abonman Poliçelerinin Uygulama Şartları Nelerdir?

a) Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.
b) Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.
c) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan primin % 40'ı peşin ödenmelidir.
d) Peşin olarak alınmış olan prim, sigortacı için kazanılmış bir haktır. Bu primden iade yapılmaz.
e) Abonman sigortalarında prim hesabı, günlük mevcutların aylık ortalaması üzerinden yapılır.
f) Listelerin tesliminde gecikme olup, ihtara rağmen verilmemesi halinde, sigorta primi poliçede yazılı azami mal mevcudu üzerinden hesaplanarak talep edilir. Sigortalı günlük mal mevcudunu gösteren listeleri aylık olarak düzenler ve ay sonunu takip eden 45 gün içinde sigortacıya teslim eder.
g) Abonman sigortalarında sigortacı mal mevcudunu tesbitte sigortalının resmi muhasebe kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.
h) Abonman poliçeler ticari paket olarak düzenlenemez.
i) Abonman poliçelere enflasyon klozu verilmemektedir.

 

 

Sigortalı Malın Mülkiyeti Değiştiğinde, Yangın Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

 

 

Sigortalının Ölümü Halinde, Yangın Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devreder.

 

 

Yangın Sigortalarında İlave Alınacak veya İade Edilecek Primler, Hangi Esaslarca Belirlenir?

Bu konuda 2 hesap şekli vardır:

1- Kısa Müddet Esası :
Kısa müddetli sigortalarda prim, yıllık primler üzerinden, süreye göre belirli yüzdeler uygulanarak hesaplanır.(Örneğin 4 aylık sigortada, yıllık primin % 50'si alınır.)

Bu yüzdeler tarifede belirtilmiştir.

2- Gün Esası :
Kısa müddet esası haricinde kalan durumlarda gün esasına göre bir işlem yapılır. Yani yıllık primin 365'e bölünmesiyle bulunacak günlük prim, gereken gün sayısıyla çarpılır.


 

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?

 

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.

 

Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

 

Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

 

Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alın

Yazdır      Tavsiye Et

Powered by :  Polisoft Resmi Sitesi
Lütfen Bekleyiniz...