English  
   
 
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi Unuttum

Site içi arama
Sorumluluk Ürün

 

 

 

 

SORUMLULUK SİGORTALARI

 

 

Dünyada sorumluluk sigortalarına duyulan ihtiyaç bireysel ve kurumsal sorumlulukların önem kazanmasıyla her geçen gün giderek artmaktadır.

 

Her türlü faaliyet alanında işletmelerin çalışan personele, üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sorumlulukları teminat altına alınabilir.

 • İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve S.G.K. Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve S.G.K. Kanunu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rucu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

 

 

 

Eğer ayrıca istenirse aşağıdaki maddeler de teminata dahil edilir

 

 

 • İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
 • İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
 • Manevi tazminat talepleri

 

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalıyı sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucu:

 • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
 • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.

Bu çerçevede işletmeler için düzenlenen 3. Şahıs Sorumluluk Poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.

 

 • Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluk Sigortası, eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı, imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarrından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

 

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası

Doktor, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin hukuki sonuçlarına karşı korur.

 

 • Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta poliçenin yürürlüğü esnasında meydana gelecek asansör kazaları sonucu asansöre binen 3. şahısların maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle, sigortalıya düşecek hukuki sorumluluğu güvence altına alır. İstendiği takdirde, asansör kazaları sonucu, işyerinde çalışan personelin uğrayacağı bedeni zararlar nedeniyle işverene düşecek hukuki sorumluluk da teminat altına alınabilir.

Yazdır      Tavsiye Et

Powered by :  Polisoft Resmi Sitesi
Lütfen Bekleyiniz...